January 31, 2008

स्वस्थानी अध्याय:१०

Swasthani 10 - Twango
अध्याय:१०
फाइल डाउनलोड गर्न यो लिन्कमा जानुहोला, यो लिन्क ३दिन सम्ममात्रै काम गर्नेछ
http://www6.sendthisfile.com/d.jsp?t=u5GJEZflA4v3woEUjj77zhnQ
कृपया सुनिसकेपछी कमेन्ट लेख्नुहोला, कस्तो सुनियो भन्ने थाहा हुनेछ।
- सानदाई

4 Comments:

sanu said...

it was great to hear it.well done

Anonymous said...

ati ati uttam kam. d herai dherai punya kamaunu hola.

ठरकि दादा said...

I alwayz admired your work and still feel it is great.

These days the links are also working fine and sounds are perfect

nepalean said...

It is good to hear everyday a new eposide. Thanks for the effort.

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !