April 22, 2023

सक्कली कि नक्कली :: Real or Fake ?

एक हातले चित्र बनाउन धेरैलाई धौ धौ पर्छ।  तर यहाँ त 15 चित्र हरु बनाइएका छन।  गिनिज बुक मा रेकर्ड पनि भनिएको छ।   हेर्दा त निकै हो कि जस्तो लाग्छ तर यो गिनिज बुकमा रेकर्ड चाही भएको छैन।  ल भन्नु यो सक्कली हो कि नक्कली? 


Is this video real or fake? It seems real but there is no record in Guinness book. Per Guinness book, there is no record of Noor Jahan. It says: 

No results found for noor jahan.