September 13, 2008

Tyrany vs. Democracy

1. Poet Joseph Brodsky,  who was expelled from the Soviet Union in 1972,  says that despite his 1987 Nobel Prize in literature, he is uneasy with fame.  "I've always preferred,"  he says,  "to be a nobody in a democracy   than a crème de la crème in a tyranny." 

One liner to ponder:

 

Everybody knows that we have five senses. But there is one more sense–the sixth sense which is common sense, which should be devoid of nonsense.आफ्नो पुर्खा सम्झन कहिले सम्म भारतीय स्तम्भ प्रयोग गर्नु पर्ने ?

केही समय पहिला यो फोटो मैले खिचेको थिय । यहाँ बेल्जियम को इपेर मा प्रथम विश्व युध्दमा बिरगती प्राप्त गर्नेको सम्झनामा मनिस हरु आउँछन । यसै क्रममा भारतीय हरुले बनाएको स्तम्भमा नेपाली पुर्खाको सम्झनामा यो राखेको देख्दा नराम्रो लाग्यो । आफ्नो पुर्खा सम्झन कहिले सम्म भारतीय स्तम्भ प्रयोग गर्नु पर्ने ? तपाईं हरुलाई कस्तो लाग्यो कुनी ?