July 21, 2009

गाउँखाने कथा - २४ (Nepali Gau Khane Katha)

अपडेट: गाउँखाने कथा - २४को सही उत्तर हो भुइंचालो। गाउं खाने कथा २४मा सहभागीहुने सबैलाइ धन्यबाद तथा यस्को उत्तर मिलाउने धाइबाजीलाइ धेरै धेरै बधाइ। धाइबाजी गाउं माग्नुहोला।
सधै जसो सप्ताहअन्तमा नेपाली लोकचलनमा चर्चित गाउँखाने कथा लिएर हाजिर भएको छु।

नाउं के हो काहां छ बास, कताबाट आई पार्छ सत्यानाश?

यो गाउंखाने कथाको उत्तर पत्ता लगाएर गाउ माग्नुहोस।