September 26, 2011

गाउँखाने कथा ४९ (Nepali #Gaukhane #Katha)

अपडेट: गाउँखाने कथा ४९ को सहीउत्तर हो: सलाई

उत्तरको प्रयास गर्नुहुने सबैलाई धन्यबाद।

---------------------------------------------------------

छ्याक्क छिना फलामको बिना, हराएमा लिना न दिना , के हो?

यो गाउँखाने कथाको उत्तर पत्ता लगाएर गाऊँ माग्नुहोला। उत्तर जान्न गाह्रो परे अनुमान लगाएर भए पनि रमाईलो लिनुहोला। नेपाली भाषा र सामाजिक जीवनको मौलिकपन झल्काउने अन्य रमाईला सामग्री भए , प्रस्तुत गर्नुहोला।9 Comments:

rupesh said...

k chinaune ho guru bujiyena.

dipak said...

chakku ho?

Nepalean said...

dipak ji chakku hoina.

Sasmit said...

Sayad Khukuri hola

Anonymous said...

halo ko fali hola

Anonymous said...

paiako sikka ho,,?

Anonymous said...

paisako sikka ho..

nepalean said...

Anonymous ji sikka hoina salai ho yesko answer.
Thank You

Agatha said...

Thiss was great to read

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !