January 26, 2008

स्वस्थानी अध्याय: ५

Swasthani 5 - Twango

फाइल डाउनलोड गर्न यो लिन्कमा जानुहोला, यो लिन्क ३दिन सम्ममात्रै काम गर्नेछ
http://www11.sendthisfile.com/d.jsp?t=Qcgk5k8TtZ5Te2VXCu8d1rAN
कृपया सुनिसकेपछी कमेन्ट लेख्नुहोला, कस्तो सुनियो भन्ने थाहा हुनेछ।
- सानदाई

Here is the beginning of my post. And here is the rest of it.

2 Comments:

Anonymous said...

aja saan dai lai k bhayo? kasto swor ma boleko? aja ko katha ramailo rayecha.

Anonymous said...

ramro chha sathi.
sai ram

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !