March 4, 2008

स्वस्थानीको भेटी

सान दाइले स्वस्थानीको भेटी रुपन्देही शंकरपुरको शिव मन्दिरको जिर्णोद्दारमा प्रयोग गर्ने सल्लाह राख्नुभएकोछ। तलको पे-पालको बटनबाट सहयोग गर्नुभयो भने उक्त रकम शंकरपुरको शिव मन्दिरको जिर्णोद्दारमा जाने छ। सहयोगको अपडेट तथा प्रयोग भएको रकम सान दाइबाट जानकारी हुनेछ।.................................................................

हालसम्मको सहयोग
Ramesh Nepal $11.00

Madan Baral $ 11.50

Total $ 22.50
0 Comments:

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !