January 5, 2017

नेपालमा कती प्रदेश?

नेपालमा कती प्रदेश बनाउने? धेरै प्रदेश बनाए बिदेश जस्ती हुन्छ कि? प्रश्न माथी अर्को प्रश्न। अनि एउटा कार्टुन पनि।


5 Comments:

Anonymous said...

America pani huna sakcha.

Rashmi said...
This comment has been removed by the author.
Rashmi said...

ehhehehe
Nepali Best Movies
Nepali Movies

Anonymous said...

धन्यवाद !
http://www.lumbinionlinepatrika.com/

yanmaneee said...
This comment has been removed by a blog administrator.

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !