January 25, 2008

स्वस्थानी अध्याए: ४

Swasthani 4 - Twango And here is the rest of it.
स्वस्थानी अध्याए: ४

फाइल डाउनलोड गर्न यो लिन्कमा जानुहोला, यो लिन्क ३दिन सम्ममात्रै काम गर्नेछ
http://www7.sendthisfile.com/d.jsp?t=qlhzQA8tHpFGcRm4LoxxPoZh
कृपया सुनिसकेपछी कमेन्ट लेख्नुहोला, कस्तो सुनियो भन्ने थाहा हुनेछ।
- सानदाई

1 Comments:

nepalean said...

बल्ल अध्याय १ सुनें, अब आज अरु सुन्ने बिचार छ। स्वस्थानी अनलाइन भएर एक्साइटेड भएको थिए तर सुनपछी निकै राम्रो लाग्यो। तपाइहरुलाइ कस्तो लाग्यो गनथन लेख्नुहोस है।

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !