January 23, 2008

स्वस्थानी अध्याए: १ / २

प्राबाधीक गडबडी भएको हुनाले सबै भाग फेरी अपलोड गरेको छु
Swasthani - Twango
अध्याए: २
सुन्नमा सम्स्या भएमा फाइल डाउनलोड गर्न यो लिन्कमा जानुहोला , यो लिन्क ३दिन सम्ममात्रै काम गर्नेछ ।
http://www12.sendthisfile.com/d.jsp?t=56pakSxpdVNnyaJUttiUYCpE

http://media.twango.com/m1/original/0117/18639ee42d6b48bea397a1d0410de3b0.wav
------------------------------------------------------------------

Swasthani - Twango


अध्याए: १
सुन्नमा सम्स्या भएमा फाइल डाउनलोड गर्न यो लिन्कमा जानुहोला, यो लिन्क ३दिन सम्ममात्रै काम गर्नेछ ।
http://www12.sendthisfile.com/d.jsp?t=l3hMIw60Gc8KYpDbryywc5Sl

http://media.twango.com/m1/original/0117/33d1d3b1ef1f4429acf614915c420e06.wav
---------------------------------------------------------------------------

Swasthani - Twango
स्वस्थानी बिधि
सुन्नमा सम्स्या भएमा फाइल डाउनलोड गर्न यो लिन्कमा जानुहोला, यो लिन्क ३दिन सम्ममात्रै काम गर्नेछ ।
http://www12.sendthisfile.com/d.jsp?t=HOSRVTQcZgbBZoRPtHKY3pyH

http://media.twango.com/m1/original/0117/7dc758866b394cb4805cdd5db81e0877.wav

कृपया सुनिसकेपछी कमेन्ट लेख्नुहोला, कस्तो सुनियो भन्ने थाहा हुनेछ।
- सानदाई6 Comments:

Anonymous said...

Yo part chai kina 2 line matra ni??

nepalean said...

मैले त एक लाइन मात्र सुने। प्राबाधीक गडबडी हो जस्तो लाग्यो। के भाको सान दाइ भन्नु पर्यो।

Saan_dai said...

mero ma ta purai bajcha. asti pani yestai bha thiyou ..page refresh garus or, tyas ma click garera immem.com web site ma gayera bajaunus , purai file upload bha chha.

ठरकि दादा said...

I also tried.... same here...online सुन्न त सकिएन हो । download नै गर्नु पर्ने हो् की?

Anonymous said...

Khoi ke bhayeko ho patta launai sakiyena .. yo link ma clik garda purai auchha

http://profile.imeem.com/OjfCWl_/music/pFzXUoZd/swasthani_2/

yo link copy paste garera sunnu hola.

nepalean said...

Saan_Dai, thanks for the update. I appreciate your effort to let us hear swosthani in better way.

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !