January 24, 2008

स्वस्थानी अध्याए: ३

Swasthani 3 - Twango
अध्याए: ३
http://media.twango.com/m1/original/0117/f3c271da1bdc4c3f99e3238b88d39125.wav

फाइल डाउनलोड गर्न यो लिन्कमा जानुहोला, यो लिन्क ३दिन सम्ममात्रै काम गर्नेछ
http://www4.sendthisfile.com/d.jsp?t=J8tU25ymeR351GJLKk1x0Yvy
कृपया सुनिसकेपछी कमेन्ट लेख्नुहोला, कस्तो सुनियो भन्ने थाहा हुनेछ।
- सानदाई


3 Comments:

nepalean said...

राम्रो छ सान दाइ। मैले त ट्याम नभर सबै भोली होले सेलमा सुन्ने प्लान छ। के गर्नु यो ट्यामले सबै कुरो बिगार्यो। तर तपाइले स्वस्थानी कम्पिटियुरमा ल्याइदेकोमा धेरै धेरै धन्यबाद छ।

Anonymous said...

राम्रो छ सान दाइ।

Anonymous said...

राम्रो छ सान दाइ। heeeeeee

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !